Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã

Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn