Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quá trình xây dựng văn hóa dân tộc của các quốc gia pho

Quá trình xây dựng văn hóa dân tộc của các quốc gia pho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình xây dựng văn hóa dân tộc của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là quá trình


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 48.

Giải chi tiết:

Quá trình xây dựng văn hóa dân tộc của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là quá trình tiếp thu và chọn lọc.

Chọn: B

Ý kiến của bạn