Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quá trình xử lí các bản sao ARN sơ khai ở tế bào nhân chuẩn

Quá trình xử lí các bản sao ARN sơ khai ở tế bào nhân chuẩn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quá trình xử lí các bản sao ARN sơ khai ở tế bào nhân chuẩn được xem là sự điều hòa biểu hiện gen ở mức:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xử lý ARN sơ khai, đã tạo ra mARN nên đã phiên mã xong, nhưng chưa đưa vào dịch mã nên chưa được coi là điều hòa dịch mã ( phải là điều hòa xem mARN này có được dịch mã hay không). Đây có thể được coi là mức điều hòa sau phiên mã

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn