Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố:

Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn