Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần đảo Trường Sa ở nước ta thuộc tỉnh (thành phố) nào sau

Quần đảo Trường Sa ở nước ta thuộc tỉnh (thành phố) nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần đảo Trường Sa ở nước ta thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn