Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan hệ gần gũi giữa hai loài, trong đó cả hai loài đều có l

Quan hệ gần gũi giữa hai loài, trong đó cả hai loài đều có l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan hệ gần gũi giữa hai loài, trong đó cả hai loài đều có lợi nhưng có một loài có lợi nhiều hơn so với loài kia, đó là quan hệ nào dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quan hệ giữa 2 loài, cả 2 loài cùng có lợi, không quan trọng là nhiều hay ít đó là quan hệ hợp tác.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn