Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ hợp

Quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quan hệ giữa chim mỏ đỏ và linh dương thuộc quan hệ hợp tác, cả 2 loài đều được lợi, mối quan hệ là không bắt buộc.

Chọn A

Ý kiến của bạn