Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể không có ý ngh

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể không có ý ngh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể không có ý nghĩa nào sau đây?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giúp duy trì mật độ của quần thể phù hợp với sức chứa của môi trường là ý nghĩa của quan hệ cạnh tranh chứ không phải của quan hệ hỗ trợ.

Phương án phù hợp là D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn