Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh

“Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 59, giải thích.

Giải chi tiết:

“Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì chứa đựng những mâu thuẫn, bất ổn về quyền lợi.

Chọn C.

Ý kiến của bạn