Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã Chính phủ Trần Trọng Kim

“Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã Chính phủ Trần Trọng Kim

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến” (SGK Lịch sử 12, trang 115). Điều kiện khách quan thuận lợi trong đoạn trích trên được hiểu là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào đoạn thông tin được cung cấp để suy luận.

Giải chi tiết:

Điều kiện khách quan thuận lợi trong đoạn trích trên được hiểu là phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện.

Chọn D

Ý kiến của bạn