Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan sát hình ảnh sau về cơ chế hoạt động của operon Lac ở v

Quan sát hình ảnh sau về cơ chế hoạt động của operon Lac ở v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan sát hình ảnh sau về cơ chế hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) Hình ảnh trên mô tả hoạt động của operon Lac trong môi trường có lactose.

(2) Cấu trúc của operon Lac bao gồm các gen R, vùng 1, vùng 2 và các gen Z, Y, A.

(3) Chất X được gọi là chất cảm ứng.

(4) Vùng 2 được gọi là vùng vận hành, là vị trí mà chất X bám vào trong điều kiện môi trường không có lactose.

(5) Mỗi gen cấu trúc Z, Y, A đều có một vùng điều hòa và một vùng kết thúc riêng.

(6) Trên mỗi phân tử mARN1 và mARN2 đều chỉ chứa một mã mở đầu và một mã kết thúc.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng, hình ảnh trên mô tả hoạt động của operon Lac trong môi trường có lactose.

(2) sai, trong cấu trúc của operon Lac  không bao gồm gen R.

(3) sai, chất X được gọi là chất ức chế.

(4) đúng, vùng 2 được gọi là vùng vận hành, là vị trí mà chất X bám vào trong điều kiện môi trường không có lactose.

(5) sai, các gen cấu trúc Z, Y, A chỉ có một vùng điều hòa và một vùng kết thúc.

(6) sai, trên mỗi phân tử mARN1 chỉ chứa một mã mở đầu và một mã kết thúc, tuy nhiên, trên mARN2 chứa tới 3 mã mở đầu mà 3 mã kết thúc tương ứng với 3 gen Z, Y, A.

Các phát biểu đúng là (1), (4) nên phương án phù hợp là A.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn