Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan sát tế bào sinh dưỡng của một người bị bệnh thấy có nhi

Quan sát tế bào sinh dưỡng của một người bị bệnh thấy có nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan sát tế bào sinh dưỡng của một người bị bệnh thấy có nhiễm sắc thể thứ 22 ngắn hơn nhiễm sắc thể 22 của người bình thường. Người đó có thể bị


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Trên NST thứ 22 đã bị mất 1 đoạn nhiễm sắc thể → có thể bị ung thư máu.

- Các phương án A, C là đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

- Phương án B là đột biến gen lặn trên NST thường.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn