Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quan sát tế bào sinh vật ở một loài người ta thấy bộ NST có

Quan sát tế bào sinh vật ở một loài người ta thấy bộ NST có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quan sát tế bào sinh vật ở một loài người ta thấy bộ NST có dạng kí hiệu AABbDDdEE. Tế bào có kí hiệu NST trên là dạng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 3 chiếc NST tuơng đồng : DDd

Các cặp còn lại bình thường

ð              Thể tam nhiễm 2n +1

ð              Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn