Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần thể ban đầu đang cân bằng di truyền có q(a) = 0,01, các

Quần thể ban đầu đang cân bằng di truyền có q(a) = 0,01, các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần thể ban đầu đang cân bằng di truyền có q(a) = 0,01, các đồng hợp tử lặn chết trong dạ con. Hãy tính tần số các alen sau 1 thế hệ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể ban đầu có : q(a) = 0,01  => p(A) = 0,99

Xét quần thể có hiện tượng chọn lọc tự nhiên loại bỏ các cá thể đồng hợp tử lặn  ngay ở giai đoạn hợp tử

q(a)  =  = 0.0099

p(A) = 1 - 0.0099 = 0,9901

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn