Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Quần thể giao phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng d

 Quần thể giao phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Quần thể giao phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Quần thể xAA + yAa + zaa = 1 cân bằng di truyền khi x.z = 

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn