Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quang phổ phát xạ của Natri chứa vạch màu vàng ứng với bước

Quang phổ phát xạ của Natri chứa vạch màu vàng ứng với bước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quang phổ phát xạ của Natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng 598 nm và 598,6 nm. Trong quang phổ hấp thụ của Natri sẽ: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đán án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn