Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc gia phong kiến phát triển sớm nhất ở Đông Nam Á là

Quốc gia phong kiến phát triển sớm nhất ở Đông Nam Á là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc gia phong kiến phát triển sớm nhất ở Đông Nam Á là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

Ăng-co: bước vào thời kì phong kiến từ thế kỉ IX => Sớm nhất.

Lan Xang: bước vào thời kì phong kiến từ thế kỉ XIV.

Su-khô-thay: bước vào thời kì phong kiến từ thế kỉ XIII.

Đại Việt: bước vào thời kì phong kiến từ thế kỉ X.

Chọn: A

Ý kiến của bạn