Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về:

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thực chất sự phân ly độc lập là nói về các alen trong quá trình giảm phân.  Chính sự phân ly độc lập NST => dẫn đến phân ly độc lập các alen => phân ly độc lập các tính trạng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn