Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trư

Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trường hợp


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trường hợp tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

Chọn A

Ý kiến của bạn