Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Quy trình tạo giống mới bằng phương p

Quy trình tạo giống mới bằng phương p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước:

1. Tạo dòng thuần chủng.

2. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.

3. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Trình tự đúng của các bước là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn