Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến không

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến không có công đoạn nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Không có công đoạn D

Khi có được thể đột biến rồi, người ta sẽ tiến hành kiểm tra xem đột biến có mang lại kết quả mong muốn không. Nếu có sẽ đem tiến hành nhân giống không tiến hành lai với giống ban đầu.

Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn