Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quyết định của hội nghị Ianta 1945 không ảnh hưởng đến

Quyết định của hội nghị Ianta 1945 không ảnh hưởng đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quyết định của hội nghị Ianta (1945) không ảnh hưởng đến


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

- Đáp án B loại vì quyết định của Hội nghị ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của phát xít Đức, Nhật Bản với nội dung: quyết định tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

- Đáp án C loại vì theo quyết định của Hội nghị Ianta, Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ, Anh, Pháp => ảnh hưởng đến quan hệ Liên Xô – Tây Âu sau chiến tranh.

- Đáp án D loại vì quyết định phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng của hội nghị Ianta (1945) tác động trực tiếp đến quan hệ Liên Xô – Mĩ sau chiến tranh.

Chọn: A

Ý kiến của bạn