Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc được đưa ra trong

Quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc được đưa ra trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc được đưa ra trong hội nghị nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 5)

Hội nghị Ianta đã đưa ra những quyết định quan trọng, trong đó có việc thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trí hòa binh và an ninh thế giới.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn