Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rễ chùm gồm các cây như Chè cà phê Lúa ngô sả Chè ổi hà

Rễ chùm gồm các cây như Chè cà phê Lúa ngô sả Chè ổi hà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rễ chùm gồm các cây như:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Rễ chùm gồm các cây như: lúa, ngô, sả, hành.

Chọn B

Ý kiến của bạn