Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

rm 206rm + 139    356 345 376 346 Giải chi tiếtChọn B

rm 206rm + 139    356 345 376 346 Giải chi tiếtChọn B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

({rm{ }}206{rm{ }} + 139;)   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn