Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rừng ngập mặn U Minh có ở địa phận của tỉnh

Rừng ngập mặn U Minh có ở địa phận của tỉnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rừng ngập mặn U Minh có ở địa phận của tỉnh


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn