Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế andehit propionic:

Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế andehit propionic:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rượu nào sau đây đã dùng để điều chế andehit propionic:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH3CH2CH2OH -> CH3CH2CHO

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn