Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn biểu thức: (P = 2log a căn ab+ log căn

Rút gọn biểu thức: (P = 2log a căn ab+ log căn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn biểu thức: (P = 2{log _a}sqrt {ab}+ {log _{sqrt a }}asqrt b  - {log _a}b,,,left( {0 0} right))


Ý kiến của bạn