Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Rút gọn phân số 3236 ta được 418    49       1618 89 Gi

Rút gọn phân số 3236 ta được 418    49       1618 89 Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rút gọn phân số (frac{{32}}{{36}}) ta được:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu của phân số ban đầu cho 4, ta được phân số mới là phân số tối giản bằng phân số đã cho.

Giải chi tiết:

Ta có: (frac{{32}}{{36}} = frac{{32:4}}{{36:4}} = frac{8}{9})

Chọn D.

Ý kiến của bạn