Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Saccarozơ có nhiều trong cây mía công thức phân tử của

Saccarozơ có nhiều trong cây mía công thức phân tử của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Saccarozơ có nhiều trong cây mía, công thức phân tử của saccarozơ là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về các hợp chất cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Công thức phân tử của của saccarozơ là C12H22O11.

Chọn A.

Ý kiến của bạn