Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Saccarozơ thuộc loại

Saccarozơ thuộc loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Saccarozơ thuộc loại


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Saccarozơ thuộc loại đisaccarit.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn