Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (PN) tích lũy được

Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (PN) tích lũy được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (PN) tích lũy được nhiều nhất ở hệ sinh thái nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- PN (sơ cấp tinh) = PG (sơ cấp thô) – R (hô hấp).

- Trong diễn thế sinh thái càng về sau thì sản lượng sinh vật sơ cấp tinh càng giảm (SGK nâng cao bài diễn thế sinh thái) theo sơ đồ: Hệ sinh thái ở giai đoạn rất trẻ → Hệ sinh thái trưởng thành → Hệ sinh thái già → hệ sinh thái suy thoái thoái.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn