Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn