Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắt oxit có tỉ số khối lượng  sắt và oxi là 21: 8. Công thức

Sắt oxit có tỉ số khối lượng  sắt và oxi là 21: 8. Công thức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắt oxit có tỉ số khối lượng  sắt và oxi là 21: 8. Công thức của sắt oxit đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn