Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 thì tạo thành dung dịc

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 thì tạo thành dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 thì tạo thành dung dịch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung tính chất hóa học của sắt tác dụng với muối (T59 – SGK  Hóa 9): Sắt tác dụng với dung dịch muối CuSO4 tạo thành muối sắt(II) có màu lục nhạt. 

Giải chi tiết:

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Dung dịch muối sắt (II) là FeSO4 có màu lục nhạt.

Đáp án C

Ý kiến của bạn