Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh lạnh quan hệ giữa các nước lớn diễn ra

Sau Chiến tranh lạnh quan hệ giữa các nước lớn diễn ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn diễn ra theo chiều hướng đối thoại, thoả hiệp tránh xung đột trực tiếp vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 72 – 73, giải thích.

Giải chi tiết:

Sau Chiến tranh lạnh, quan hệ giữa các nước lớn diễn ra theo chiều hướng đối thoại, thoả hiệp tránh xung đột trực tiếp vì các nước đều muốn tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vươn lên và xác lập ưu thế trong trật tự thế giới mới.

Chọn: B

Ý kiến của bạn