Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện nào chứng tỏ

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện nào chứng tỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, biểu hiện nào chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mỹ về quân sự?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 59.

Giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự NATO đã chứng tỏ các nước này liên minh chặt chẽ với Mỹ về quân sự.

Chọn B

Ý kiến của bạn