Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai châu Phi được gọi là “

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai châu Phi được gọi là “

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được gọi là “Lục địa trỗi dậy” vì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phong trào đấu tranh diễn ra ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai để giải thích.

Giải chi tiết:

A loại vì Mĩ có rất ít thuộc địa ở châu Phi.

B chọn vì sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển rất mạnh mẽ mở đầu là ở Bắc Phi sau đó phát triển rộng khắp dưới nhiều hình thức đấu tranh, đặc biệt là năm 1960 có 17 quốc gia giành được độc lập.

C loại vì nội dung này chưa rõ ràng và không được đề cập trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

D loại vì nội dung này chỉ đúng với Mĩ Latinh.

Chọn B.

Ý kiến của bạn