Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau cầm

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau cầm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau cầm quyền ở Anh?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn