Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ đạt được thà

Sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ đạt được thà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Mĩ đạt được thành tựu gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 42)

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. Trong khoảng nửa sau những năm 40, sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (năm 1948 là hơn 56%).

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn