Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của

Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn