Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau đây là một số cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể và

Sau đây là một số cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau đây là một số cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể và cấu trúc của chúng

Tổ hợp nào sau đây thể hiện cấu trúc của nhiễm sắc thể và kích thước tương ứng của từng mức là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổ hợp đúng là 1-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-d

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn