Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau đây là một số thành tựu: (1)   Tạo ra chủng vi khuẩn E.

Sau đây là một số thành tựu: (1)   Tạo ra chủng vi khuẩn E.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau đây là một số thành tựu:

(1)   Tạo ra chủng vi khuẩn E.coli có khả năng sản xuất  insulin của người

(2)   Tạo ra cừu Do-li

(3)   Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp β-caroten ở trong hạt

(4)   Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao

Có bao nhiêu thành tựu là của công  nghệ gen?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tạo ra cừu Doli là thành tựu của công nghệ tế bào

Tạo giống dâu tằm tam bội là thành quả của công nghệ tạo giống bằng gây đột biến nhân tạo

Các thành tựu tạo ra nhờ công nghệ gen là (1), (3)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn