Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau giai đoạn mất phân cực tới giai đoạn tái phân cực n

Sau giai đoạn mất phân cực tới giai đoạn tái phân cực n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau giai đoạn mất phân cực, tới giai đoạn tái phân cực, nguyên nhân là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau giai đảo cực, tới giai đoạn tái phân cực, nguyên nhân là do kênh K+ mở rộng hơn, kênh Na+ đóng lại làm ngoài màng tích điện dương, trong màng tích điện âm.

Chọn C

Ý kiến của bạn