Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau khi "Chiến tranh lạnh" chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một t

Sau khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi "Chiến tranh lạnh" chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 64)

Sau sự tan rã của Liên Xô đã tạo ra cho Mỹ một lợi thế tạm thời, giới cầm quyền Mỹ đã ra sức thiết lập trật tự thế giới “một cực” (đơn cực) để Mỹ làm bá chủ thế giới. Những tương quan lực lượng giữa các cường quốc, Mỹ không dễ gì có thể thực hiện được tham vọng đó.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn