Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau khi đốn hết gỗ, các công ty đồ gỗ không đủ khả năng chờ

Sau khi đốn hết gỗ, các công ty đồ gỗ không đủ khả năng chờ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi đốn hết gỗ, các công ty đồ gỗ không đủ khả năng chờ  quá trình dài của ___ xảy ra tự nhiên, họ phải trồng ngay tức thì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án diễn thế

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn