Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào kế tục, thừa kế địa vị

Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào kế tục, thừa kế địa vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia nào kế tục, thừa kế địa vị pháp lí của Liên Xô tại các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 17)

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn