Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau một thời gian điện phân dung dịch Cu(NO<sub>3</sub>)<sub

Sau một thời gian điện phân dung dịch Cu(NO<sub>3</sub>)<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau một thời gian điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ , khối lượng dung dịch giảm 6,4 gam . Khối lượng Cu thu được ở catot là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Catot : Cu2++ 2e -> Cu

Anot : 2H2O -> 4H+ + O2 + 4e

=> ne = 2nCu = 4nO2 = x mol

=> mgiảm = mCu + mO2 = 64.0,5x + 32.0,25x = 40x = 6,4g

=>x = 0,16 mol

=> mCu = 64.0,5x = 5,12g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn