Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Shall we talk about Larry or Oprah  - “ Never mind The

“Shall we talk about Larry or Oprah  - “ Never mind The

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Shall we talk about Larry or Oprah?”  - “___________”


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

"Chúng ta sẽ nói về Larry hay Oprah?" - "___________"

A. Đừng bận tâm. Luôn luôn có một cái gì đó để làm mà.

B. Tốt hơn chúng ta nên nói về cả hai.

C. Chà! Họ rất đáng mến.

D. Ồ, mình hiểu ý bạn.

Phương án B phù hợp nhất.

Chọn B.

Ý kiến của bạn