Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

shares beliefs looks attempts Giải chi tiếtA shares ʃe

shares beliefs looks attempts Giải chi tiếtA shares ʃe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-s”

Giải chi tiết:

A. shares /ʃeəz/

B. beliefs /bɪˈliːfs/

C. looks /lʊks/

D. attempts /əˈtempts/

Quy tắc:

Cách phát âm đuôi “-es/-s”:

- Phát âm /s/: khi tận cùng từ kết thúc bằng -p, -k, -t, -f.

- Phát âm /iz/: khi tận cùng từ kết thúc bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce.

- Phát âm /z/: đối với những từ còn lại.

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /z/, còn lại được phát âm là /s/.

Chọn A.

Ý kiến của bạn